Kontakt

Tillertorget, 2.etg
Ivar Lykkes vei 3,
7075 Tiller

Åpningstider: Mandag - fredag , 8.00 – 15.30

Telefontid: Mandag - fredag, 8.00-12.00 og 12.30-15.30

Telefon: 72 84 74 76