Tannbehandling for voksne
 

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen vurderer om du har krav på støtte fra HELFO. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO er

1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller se SMT-listen fra HELFO)
2. leppe-kjeve-ganespalte
3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
6. periodontitt (tannkjøttsykdom)
7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
10. hyposalivasjon (munntørrhet)
11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
13. tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven). 

Du kan få refusjon fra HELFO for tannbehandling i EU/EØS-området dersom den samme behandlingen ville blitt dekket i Norge (folketrygdloven § 5-24a). Du må betale for tannbehandlingen utenlands selv, og deretter søke HELFO om refusjon.

Dersom du får et helt eller delvis avslag fra HELFO, kan du klage på dette vedtaket. Fristen for å klage på vedtak fra HELFO er seks uker fra du mottok vedtaket.

 

Tannbehandling for eldre

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter. 

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av Den offentlige tannhelsetjenesten. 

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).